Donateur of sponsor

Steunt u ons initiatief van co-creatie en participatie wordt dan donateur van Ancientpower.

Voor € 10 per half jaar komt uw link op de daarvoor bestemde pagina.

Gewoon doneren mag natuurlijk ook ! Elk bedrag is welkom.

U krijgt er een nota/ kwitantie van. Wij zijn u er dankbaar voor.

Stort een bedrag van uw keuze op Bankrekeningnr.: IBAN NL 46 INGB 0004 254485
t.n.v. Stichting Acientpower, Tilburg

 

 Stichting Ancient Power   email: info@ancientpower.eu   +31 (0)6 29 30 84 18        disclaimer