Gezond Verstand Avonden


Gezond Verstand Avonden - agenda Tilburg
http://www.gezondverstandavonden.nl

Elke 1e woensdag avond v/d mnd.
Uitzonderingen daar gelaten !

2014
3 september: Mike Donkers- ontgiften
1 oktober: Mike Donkers - allergieën / toleranties
5 november: Marnix Lamers - lachen is gezond ( lach meditatie )
3 december: Marina Schriek – stress en burnout

2015
7 januari: John Breukels – Health & Happiness; keuzes die we zelf maken en Nieuwjaarsborrel!
4 februari: Janneke Tops - moestuinen, zaden en telen
4 maart: Anneke Bleeker  - superfoods van eigen bodem
1 april: Margreet Andriol - kinderen
6 mei: Marina Schriek – stress en burnout
3 juni: Petra Wilmsen – wholism project - Hoe neutraliseer je straling, wat kan je zelf doen!
1 juli: vakantie
5 augustus: vakantie
6 september: Frits van der Blom – lyme  ZONDAG middag !
7  oktober
4 november
2 december

Voorverkoop geschied bij voorkeur via onze bank.
€ 10 p.p. overmaken Met vermelding van uw naam en de activiteit plus datum.
IBAN NL 46 INGB 0004 254485
T.n.v. Stichting Acientpower, Tilburg

of kaartje kopen bij

Pleïade winkel & bio café
Nieuwlandstraat 36
5038 SP Tilburg
013 - 536 12 86

http://www.pleiadetilburg.nl

De meedoenregeling is geldig.
Uitgebreide info vindt u telkens in onze laatste nieuwsbrief actueel.